Достъп до курс

Тази опция Ви позволява да “скриете” напълно Вашия курс.

Той няма да се появи в списъка с курсове и ще бъде видим само за учителите от курса и администраторите.

Дори и учениците да се опитат да получат достъп до курса диретно чрез URL, те няма да получат позволение за влизане в него.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University