Курсови категории

Вашият Moodle администратор може да е създал няколко курсови категории.

Например “Наука”, “Хуманитарни науки”, “Обществено здраве” и т.н.

Изберете тази, която отговаря най-точно на Вашия курс. Този избор ще повлияе на това къде е публикуван курса Ви в списъка и ще го направи по лесен за намиране от учениците.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University