Moodle формати на курс

Седмичен формат

    Курсът се организира седмица за седмица с ясна дата за начало и край. Всяка учебна седмица се състои от различни дейности. Някои от тях, като оценяването, могат да са достъпни за повече време- примерно за две седмици, след което стават неактивни.

Тематичен формат

    Много е сходен със седмичния формат, но тук всяка “седмица” се нарича “тема”. “Темата” не се ограничава във времето. Не е нужно да се задават начални и крайни дати. dates.

Социален формат

    Този формат е ориентиран около един основен форум- Социалния, който се появява на главната страница. Полезен е за дейности, които не са пряко свързани с курсовете. Например, може да се използва като вътрешно “табло за обяви”.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University