Оценки

Много от дейностите позволяват да се прави оценяване.

По първоначални настройки резултатите от всички оценки в курса могат да се видят на страницата с оценки, която е достъпна от основната страница на курса.

Ако учителят не желае да използва оценки в курса или не иска да са видими за учениците, може да скрие листа с оценки чрез Опциите на Курса. Това не премахва възможността от използването и поставянето на оценки, просто не показва резултатите на учениците.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University