Идентификационен (ID) номер на курса

Идентификационният номер на курса се използва само когато курса се съчетава с външни системи – никога не се появява в Moodle. Ако имате официално кодово име за този курс, използвайте го тук … или можете да го оставите непопълнено.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University