Новини в курса

Специален форум наречен “Новини” се появява в “седмичния” и “тематичния” курсови формати. Това е добро място за публикуване на съобщения, където всички ученици могат да ги видят. (По първоначалните настройки всички ученици са записани в този форум и ще получават съобщенията Ви чрез email.)

Тази опция определя колко настоящи артикула да се появят на Вашата страница на курса в секцията с новини в долният десен край на екрана.

Ако я настроите на “0 news items" тогава секцията с новини няма дори да се покаже.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University