Брой на Седмици/Теми в курса

Тази настрйка се използва само в “седмични” и “тематични” курсови формати.

В “седмичния” формат тя определя броя на седмиците, през които ще се състои курсът, като започва от началната дата на курса.

Във формат “теми” тя определя броя на темите в курса.

И двата формата показват броя в “кутийки”, намиращи се в средата на страницата на курса.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University