Доклади за дейностите

Тези доклади са досъпни за всички участници и показват дейността на настоящия им курс. Освен че включват списъци с тяхното участие, те включват детайлни логове за достъп.

Учителите винаги имат достъп до тези доклади, като използват бутона, който присъства на всяка лична страница за профил.

Достъпът на учениците до техните собствени доклади се контролира от учителя чрез настройката на курса. За някои курсове тези доклади могат да помогнат на ученика и да се отразят на активността му в урока, но за други курсове това може да не е необходимо.

Друга причина за ограничаване достъпа до докладите е, че те могат да натоварят много сървъра, когато се генерират. За големи класове може да е по-ефективно докладите да не са активни.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University