Кратко име на курса

Много институции имат съкратена референция на предлаган курс, като BP102 или COMMS. Ако нямате такова име за Вашия курс, подгответе едно. То ще се използва на няколко места, където употребата на цялото име е неуместна (като в предметна линия или email).

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University