Начална дата на курс

Тук определяте началната дата на курса (във вашия часови пояс).

Ако ползвате “седмичен” курсов формат, това ще има влияние върху показването на седмиците. Първата седмица ще започне от дата, която определите тук.

Тази опция няма влияние върху курсовете, които използват “социални” или “тематични” формати.

Въпреки това, тази опция има влияние върху логовете, които използват тази дата като възможно най-ранната за включване.

В общи линии ако Вашият курс има реална дата на започване, тогава има смисъл да настроите опцията към тази дата, независимо от курсовия формат, който използвате.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University