Upload размер на курс

Тази опция определя най-големия размер на файл, който може да се качи от студентите в този курс и е ограничена от настройките, зададени от администратора на сайта.

Възможно е да ограничите допълнително този размер чрез опциите във всеки отделен модул.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University