Using Smilies (emoticons)

усмихване :-)
разсмиване :-D
намигане ;-)
смесено :-/
обмисляне V-.
изплезване :-P
хладнокръвие B-)
кимване ^-)
пристрастяване 8-)
учудване 8-o
страдание :-(
срамежливост 8-.
изчевяване :-I
целувка :-X
клоун :o)
пират P-|
вбесяване 8-[
мъртъв xx-P
прозяване |-.
зъл }-]

Когато пишете онлайн, понякога може да се окаже трудоемко да изразите емоции с обикновен текст. Тези иконки (емотикони) могат да ви помогнат.

За да включите някоя от тези иконки (емотикони) във вашия текст, просто кликнете върху нея или напишете съответния текстови код направо в текста.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University