Ключ за вписване в курс

Ключът за вписване в курс е нещото, което държи на дистанция нежеланите посетители.

Ако оставите това поле празно, всеки, който има създаден Moodle потребителско име на този сайт, ще може да се запише във Вашия курс.

Ако сложите нещо на това поле, учениците, които се опитават да влезнат ЕДНОКРАТНО ще бъдат помолени да напишат тази дума или фраза.

Смисълът на тази дейност е да доставяте ключа само на упълномощени лица, като използвате други средства за комуникация като частен email, snail mail, по телефона или на живо.

Ако тази парола “се разчуе” и имате нелегитимни посетители в курса, можете да ги отпишете от него (вижте тяхната страница с профил на потребителя) и да смените ключа. Всички легитимни ученици, които вече са били записани няма да бъдат засегнати, но нежеланите хора няма да имат достъп до курса.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University