Режим на група

Режимът на група е възможен в три нива:

  • Без групи – няма подгрупи, всички са част от една голяма общност
  • Отделни групи – всяка група може да вижда само себе си, другите групи са невидими
  • Видими групи – всяка група работи със себе си, но може да вижда другите групи

Групата може да бъде дефинирана в две нива:

1. Курсово ниво
Режимът на групата определен в нивото на курса е режим за всички дейности определени в този курс.

2. Ниво дейност
Всяка дейност в групата може също така да определя свой собствен режим на групиране. Ако курсът е в "принудителен режим на група" , тогава опцията е невалидна за индивидуалните дейности.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University