Достъп на посетители

Имате избор да позволите на “гости” да участват във Вашия курс.

Хората могат да влизат като гости, като използват “Влез като гост” бутона на входната страница.

Гостите ВИНАГИ имат "read-only" достъп – което означава, че не могат да оставят постинги или да участват по друг начин в курса за ученици.

Това може да е полезно, когато желаете да позволите на Ваш колега да прегледа работата Ви, или да позволите на ученици да видят курса преди да се запишат в него.

Имайте предвид, че можете да избирате между два вида достъп за гост: с ключ за вписване или без. Ако активирате ключ за гостите, тогава те трябва да го пишат ВСЕКИ ПЪТ когато влизат (за разлика от учениците, които го правят еднократно). Това Ви позволява да ограничите гостите. Ако изберете да давате достъп на гост без ключ, тогава всеки може да се включи като гост във Вашия курс.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University