Index of Help files

General

Administration

Setting up courses

Reading and Writing


Анкета


Информация


Hot Potatoes


Задания


Методи за изследвания/проучвания


Модул на ресурсите


Речник

Помощни файлове за речника:
Помощни файлове за статии:

Тестове


Уроци


Форуми


Чат модул


SCORM


Wiki module

Индекс на помощните файлове


1991-2019 © New Bulgarian University