Езиково редактиране

За да редактирате езици на тази страница, файловете трябва да бъдат достъпни за запис от уеб сървъра.

В някои от символните низове ще забележите $a и $a->нещо..

Това са променливи, които ще бъдат заместени от имена или други думи от вътрешността на Мудъл.

Когато има само една променлива се използва $a формата. Когато има две или повече променливи, тогава всяка една си има име.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University