Дейности

Moodle съдържа голяма разновидност от дейности, които могат да се използват за създаването на всякакъв курс.


 Анкети

Анкетите са много прости – учителят задава въпрос и определя няколко възможни отговора. Може да се използва като бързо гласуване за стимулиране на мисленето по дадена тема, да позволява на класа да гласува за насоката на курса или да събере съгласие за някакво проучване.

 Активност на базата данни

Модулът на базата данни позволява на преподавателя и учащия се да изграждат, да показват и да търсят банки от записи, отнасящи се до съществуващите теми. Формата и структурата на тези записи могат да бъдат почти неограничени, включвайки изображения, файлове, линкове, числа и текст между останалите неща.Може да сте запознати с подобна технология, ако сте изграждали Microsoft Access или Filemaker бази данни.

 Бързи тестове

Този модул позволява на учителите да дават бързи тестове чрез Moodle. Тестовете се създават на компютъра на учителя и след това се качват в Moodle курса.
След като учениците получат тестовете, могат да се направят няколко доклада, които да показват какви са отговорите на индивидуални въпроси и да показват статистическите насоки на развитие в резулататите.

icon  Questionnaire

The questionnaire module allows you to construct questionnaires (surveys) using a variety of question types, for the purpose of gathering data from users. It is based on phpESP, and Open Source questionnaire tool. See http://phpesp.sourceforge.net


 Етикети

Тази "скрита" операция Ви позволява да вмъквате текстове и графики по страниците на курса.

 Задания

Заданията позволяват на учителя да определи задача, която учениците трябва да изпълнят в цифров вид (всякакъв формат) и да я предадат, като я качат на сървъра. Типичните задания включват есета, проекти, доклади и т.н. Този модул включва средства за оценяване.

 Проучвания

Модулът за проучвания предоставя няколко доказани средства за проучване, които са полезни в оценяването и стимулират ученето в онлайн средите. Учителите могат да ги използват, за да събират информация от учениците си, която да им помогне да научат повече за класа си, както и за собствения си метод на преподаване.

 Ресурси

Ресурсите са съдържание: информация, която учителят желае да използва в курса. Те могат да са подготвени файлове, качени на сървъра на курса; страници редактирани направо на Moodle или външни уеб страници, който са направени така, че да бъдат част от този курс.

 Речник

Има възможност участниците да създават и поддържат лист с дефиниции, подобен на речник.

Въведените термини могат да се търсят и браузват в различни формати.

Речникът позволява също така на учителите да пренасят термини от един речник в друг (основния), в рамките на един курс.

На последно място, възможно е автоматично да се създават линкове към публикуваната терминология по време на курса.


 Тестове

Този модул позволява на учителя да направи тестове, състоящи се от въпроси с няколко отговора, въпроси тип вярно-грешно и въпроси, на които се дава кратък отговор. Тези въпроси се пазят в категоризирана база данни и могат да се използват многократно и дори в различни курсове. Тестовете могат да се правят няколко пъти. Всеки нов опит се маркира автоматично и учителят може да избере дали да даде допълнителни обяснения или само да покаже верните отгвори. Този модул съдържа средства за оценяване.

 Урок

Урокът предоставя достъп до информация, поднесена по интересен и гъвкав начин. Състои се от няколко страници. На края на всяка страница обикновено има въпрос и няколко възможни отговори. В зависимост от отговора на учениците, те могат да преминат на следващата страница или да се върнат на предишната страница. Навигацията на урока може да бъде линейна или комплексна, в зависимост от структурата на представения материал.

 Форуми

Тази дейност може би е най-важната – тук става по-голямата част от дискусията. Форумите могат да се структурират по различни начини и да включват peer рейтинг за всяко публикувано мнение. Мненията могат да се видят в различни формати и да включват приложения (attachments). Когато се регистрират във форум, участниците ще получават копия от всяко новопостъпило мнение в тяхната поща. Учителят може да предложи на всички да се включат ако желаят.

 Чатове

Модулът за чат позволява на участниците да правят синхронна дискусия в реално време чрез интернет връзка. Това е полезен начин да получиш мнение от всеки и да дискутираш по темата. Начинът на използване на чат стаята е много различен от асинхронните форуми. Модулът за чат съдържа много елементи за управление и преглеждане на чат дискусиите.

 SCORM

SCROM е съвкупност от уеб съдържание, направено в пакет по начин, който следва SCROM стандарта за учебни предмети. Тези пакети могат да включват уеб страници, графики, Javascript програми, Flash презентации и всичко друго, което работи на уеб браузърите. SCROM модулът Ви позволява лесно да качвате всеки стандартен SCROM пакет и да го направите част от Вашия курс.

 Уики-та

Уики дава възможност на документите да се съставят колективно на прост маркиращ език, чрез уеб браузър.

"Уики, уики” означава “супер бързо” на хавайски език. Скоростта на създаване и качване на страници е определящият аспект от уики технологията. В общи линии, няма предварителен преглед преди модификациите да се приемат и повечето уики-та са отворени към публиката, или поне към всички, които имат достъп до уики сървъра.

Модулът Moodle Wiki дава възможност на участниците да работят заедно за прибавянето на уеб страници, разширяването и обмена на съдържание. Старите версии никога не се трият и могат да бъдат възстановени.

Този модул е на основата на Erfurt Wiki.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University