Въпроси

Добър начин да накарете хората да мислят относно дадена тема е да им задавате въпроси. Добре формулираните въпроси ни помагат да събираме информация, да осмислим съществуващите идеи и да създаваме нови.

Задаването на въпроси, които са специално насочени да помогнат на другите да учат, се наричат Сократови въпроси, кръстени на Сократ от Древна Гърция.

Сократовите въпроси изискват от Вас да слушате внимателно другия човек, за да можете да оцените и формулирате вашите въпроси в помощен, конструктивен и неконфронтиращ стил.

Ето няколко примера на такива въпроси:

Изяснителни въпроси

 • Какво имаше предвид като каза ______?
 • Каква е основната ти идея?
 • Как _____ се отнася към _____?
 • Можеш ли да го кажеш по друг начин?
 • Нека проверим дали съм те разбрал; имаше превид _____ или _____?
 • Как това се отнася към нашия проблем/дискусия?
 • Джейн, можеш ли да разкажеш накратко с твои думи това, което Ричард каза ... Ричард това ли имаше предвид?
 • Можеш ли да ми дадеш пример?
 • _____ добър пример ли ще е за това?

Въпроси, провокиращи предположенията

 • Какво предполагаш тук?
 • Какво предполага Джени?
 • Какво можем да приемем вместо това?
 • Изглежда ти предполагаш _____. Правилно ли съм те разбрал?
 • Всичките ти разсъждения идват от идеята, че _____. Защо твоите разсъждения са на основата на _____, а не на _____?
 • Ти предполагаш _____. Как доказваш това като го взимаш за дадено?
 • Винаги ли е такъв случаят? Защо си мислиш че тук предположението е правилно?
 • Защо някой ще направи това предположение?

Въпроси, изследващи причини и доказателства

 • Можеш ли да обясниш причините си на нас?
 • Как това се прилага в този случай?
 • Има ли причина да се съмняваме в това доказателство?
 • Кой може да определи кое е истина?
 • Какво ще кажеш на някой който е казал, ____?
 • Някой друг може ли да даде доказателство в подкрепа на това мнение?
 • На базата на какви разсъждения стигна до това заключение?
 • Как можем да разберем дали е истина?

Въпроси относно гледи точки или перспективи

 • Какво заключение можеш да направиш от това?
 • Когато каза _____, искаше да кажеш че _____?
 • Но ако това се случи какво друго ще последва да се случи? Защо? Какъв ефект ще има?
 • Кое ще се случи задължително или ще се случи вероятно?
 • Какво е алтернатива?
 • Ако _____ и_____ са случат тук, тогава какво друго може да е истина?
 • Ако кажем, че ____ е етично, тогава какво е _____?

Въпроси относно намеси и последствия

 • Как можем да разберем?
 • Какво преполага този въпрос?
 • _____ ще зададе ли въпроса по различен начин?
 • Как може някой да се справи с този проблем?
 • Можем ли да зададем този въпрос на всички?
 • Ясен ли е този въпрос? Разбираме ли го?
 • Този въпрос лесен ли е или е труден? Защо?
 • Всички ли сме съгласни, че това е въпросът?
 • За да отговорим на този въпрос, на кои въпроси трябва да отговорим първо?
 • Как _____ ще предаде този проблем?
 • Защо този проблем е важен?
 • Това най-важният въпрос ли е или има друг скрит въпрос?
 • Виждаш ли как това се отнася до ________?

Questions adapted from Paul, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA.

Повече информация за писане

Повече информация за четене

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University