Четене

Когато четем набързо текст е много лесно да останем с погрешна идея за това, което авторът иска да каже.

За да избегнем разминаванията, четете внимателно и се опитвайте да гледате нещата от авторската гледна точка.

Може също така да Ви е от полза да помислите за всичко, което авторът НЕ е казал или е оставил място за съмнение – това може да Ви помогне да формулирате собствени въпроси по темата.

Повече информация за писане

Повече информация за четене

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University