Относно Richtext HTML редактор

Достъпност: В настройките на профила си, сте забранили използването на HTML редактор

Richtext HTML редакторът работи в уеб страници, позволявайки Ви лесно редактиране на текста, като след това го преобразува в стандартен HTML код.

Освен че форматира текст, този редактор предоставя много допълнителни опции, които могат да Ви бъдат полезни.

Копиране на текст от други апликации

  Можете да копирате текст от други Windows апликации, като Microsoft Word, директно в този редактор без да се нарушава форматирането. Просто използвайте обикновените “copy” и “paste” (или просто Ctrl-C и Ctrl-V).

Вмъкване на изображения

  Ако имате достъп до изображения, качени на някой уеб сайт и достъпни чрез URL връзка, може да ги вмъкнете посредством бутона “Insert Image”.

Вмъкване на таблици

  За да оформите вашия текст, може да използвате бутона "Insert Tables" от лентата с инструменти.

Вмъкване на връзки (хиперлинкове) /

  За да създадете нов линк, първо дайте някакво име на линка. След това го маркирайте и натиснете бутона за линк от лентата с инструменти. Въведете URL (адресът, към който ще препраща вашия линк) и готово!

Вмъкване на емотикони

  За да вмъкнете тези малки емотикони във вашия текст, натиснете на иконката с личице от лентата с инструменти. Ще се появи диалогов прозорец, който ви позволява да избирате измежду следните емотикони (алтернативно, може просто да въведете кода, отговарящ на емотикона, във вашия текст, който след това, преди да се появи на екрана, ще бъде конвертиран).

  усмивка :-)
  широка усмивка :-D
  намигване ;-)
  нацуване :-/
  замисляне V-.
  плезене :-P
  хладнокръвие B-)
  одобрение ^-)
  учудване 8-)
  изненада 8-o
  страдание :-(
  скръб 8-.
  изчервяване :-I
  целувка :-X
  клоун :o)
  пират P-|
  вбесяване 8-[
  смърт xx-P
  сънлив |-.
  зъл }-]

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University