Тематични/Седмични резюмета

Резюмето на тема представлява кратък текст, който подготвя учениците за дейностите в тази тема (или седмица).

Всяко резюме трябва да бъде късо, така че страницата на курса да не стане прекалено голяма.

Ако искате да кажете повече от едно две изречения, по-добре добавете ресурс към тази тема (например първата дейност може да бъде страница наречена Относно Тази Тема).

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University