Учители

Тази страница показва списък от хора, които са записани като “учители” в този курс (от системния администратор).

Можете да използвате тази форма за да поставите подходящо звание на всеки, като например “Професор”, “Преподавател”, “Асистент” и т.н. Това ще се появи в списъка на курса на сайта и също в списъка с участници във Вашия курс. Ако не напишете нищо, тогава ще се използва първоначалната дума за учител (тази, която сте определили на страницата с Настройки на Курса).

Вие може да подредите този списък (например да сложите основния учител най-отгоре). Трябва просто да посочите съответния номер от менютата в колонка “Подредба”. След като натиснете “Запазване на промени”, ще видите новата подредба.

Можете да изберете опцията “Скрий” за учител. В този случай учителят НЯМА ДА БЪДЕ ПОКАЗАН в списъка на курса или в списъка с участници. Той ще бъде скрит за студентите, освен ако не пише във форумите и т.н.

Също така можете да определите дали учителя да има редактиращи права във курса. Учителите, които нямат такива права могат да бъдат смятани за “настойници” в курса. Те:

  1. не могат да променят структурата на курса
  2. не могат да записват и отписват ученици
  3. могат да дават оценки
  4. могат да улесняват дейности
Когато са записани към някоя група, могат да изпълняват само дейност 3 и 4 с тази група.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University