Помощ при писане на текст

Писането на текст в Moodle е подобен на начина, с който Вие сте свикнали и Ви позволява да слагате “усмихнати лица”, “URL адреси” и някои HTML допълнения.

Усмивки (емоции)

  За да сложите “усмивки” във Вашия текст, напишете съответния код. Самите кодове представляват малки картинки, които можете да забележите ако си наклоните главата наляво, докато ги гледате.

  усмихнат :-)
  ухилен :-D
  намигващ ;-)
  объркан :-/
  замислен V-.
  плезещ се :-P
  готин B-)
  одобрява ^-)
  ококорен 8-)
  изненадан 8-o
  тъжен :-(
  срамежлив 8-.
  изчервен :-I
  целувки :-X
  клоун :o)
  черно око P-|
  ядосан 8-[
  мъртъв xx-P
  сънен |-.
  зъл }-]

URLs

  Всяка “дума” започваща с www. или http:// автоматично ще бъде превърната в линк, на който да може да се кликне.

  Например: www.yahoo.com или http://curtin.edu

HTML допълнения

  Можете да използвате ограничен брой допълнения, с които да оформяте Вашите текстове.

  HTML допълненияПрави
  <b> bold </b> удебелн текст
  <i> italic </i> наклонен текст
  <u> underline </u> подчертан текст
  <font color="green"> example </font> пример
  <ul> <li>one</li> <li>two</li> </ul>
  • едно
  • две
  <hr />

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University