Upload users

На първо място трябва да забележите, чеобикновено не е задължително да импортирате голям брой потребители - за да имате собствена работеща поддръжка, трябва първо да проучите различните форми на автентификация, които не изискват ръчна поддръжка.Такива са например свързването към съществуваща външна база данни или даване възможност на потребителите да създадат свои акаунти. Погледнете частта за автентификация в административните менюта.

Ако сте сигурни, че искате да импортиате много потребителски акаунти от текстови файл, трябва да го форматирате последния начин:

 • Всеки ред от файла съдържа един запис
 • Всеки запис е серия от данни, разделени със запетайки
 • Първият запис във файла е специален и съдържа списък с fieldnames. Това дефинира формата на останалата част от файла

  Задължителни fieldnames: тези полета трябва да бъдат включени в първия запис и дефинирани за всеки потребител

  потребителско име, парола, първо име, фамилия, имейл

  Стандартни fieldnames: те не са задължителни - ако не са включени стойностите им се взимат от основния админ

  институция, департамент, град, држава, език, auth, времева зона

  fieldnames по избор : всички тези са абсолютно избираеми. Имената на курсовете са "shortnames" на курсовете - ако присъстват потребителят ще бъде студент в съответния курс. Имената на групите трябва да се асоциират със съответните курсове, напр. група1 с курс1 и т.н.

  идентификационен номер, icq, телефон1, телефон2, адрес, url, описание, формат на пощата, показване на пощата, html редактор, автоабониране, курс1, курс2, курс3, курс4, курс5, група1, група2, група3, група4, група5

 • Запетайките в данните трябва да са кодирани като &#44 - скриптът автоматично ще ги декодира като запетайки.
 • Зз полетата Boolean, използвайте 0 за грешно и 1 за правилно.
 • Забележка: Ако един потребител вече е регистриран в потребителската база данни на Moodle, скриптът ще върне потребителския номер (индекс на базата данни) за съответния потребител, и ще включи потребителя като студент в определените курсове БЕЗ да обновява другата специфична информация.

Ето пример за правилен файл за импортиране:

потребителско име, парола, малко име, фамилия, имейл, език, потребителски номер, показване на пощата, курс1, група1
jonest, verysecret, Tom, Jones, jonest@someplace.edu, en, 3663737, 1, Intro101, Section 1
reznort, somesecret, Trent, Reznor, reznort@someplace.edu, en_us, 6736733, 0, Advanced202, Section 3

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University