Писане

Когато пишете текстове, които другите ще четат, се опитвайте да се обръщате директно към Вашата публика.

Обяснявайте идеите си възможно най ясно и просто, за да не се получи объркване. Можете да избягвате дългите думи и да пишете с по-прости.

Във форумите е добре да правите кратки постове по темата. Вместо да напишете един дълъг постинг с много различни идеи, по-добре напишете няколко по-кратки мнения (който могат дори да бъдат в различни форуми).

Редактирайте текста си докато не го изпипате докрай. Във постовете във форума имате 30 минути след като сте направили пост, да се върнете и да нанесете корекции, ако е наложително.

Когато отговаряте на другите, се опитвайте да им задавате интересни въпроси. Това ще помогне както на Вас така и на другия човек да мислите (и да учите!) относно обекта на дискусия.

Повече информация за въпроси

Повече информация за четене

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University