И-мейл известия до учители

Ако е активирана тази опция, учителите ще бъдат уведомявани с кратък и-мейл, когато учениците добавят или поправят работата си.

Уведомяват се само учители, които могат да дават оценка на конкретното задание. Така например, ако курсът е разделен на различни групи, учителите към дадена група няма да получават известия относно работата на учениците от другите групи.

При офлайн задания, естествено, няма възможност за подобен вид уведомления.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University