Повторно предаване на задания

По подразбиране, студентите не могат повторно да предават заданията си, след като преподавателят ги е оценил. Ако позволите тази опция, тогава студентите ще могат повторно да ви изпращат заданията си (за да ги преоцените ). Това може да се окаже полезно, ако преподавателят иска да насърчи студентите да работят на принципа на постепенното подобряване.

Очевидно, тази опция не е уместна при задания извън виртуалното пространство.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University