Ограничаване на времето

Тази настройка Ви позволява да дефинирате крайна дата, до която на участниците ще им бъде позволено да попълват анкета.

За да настроите “отворен край”, задайте дата в далечното бъдеще.

Ако нямате нужда от тази настройка, я отмаркирайте в полето.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University