Експорт като Zip

Тази опция ви позволява да свалят шаблони на вашия компютър, които по-късно могат да бъдат качвани в различни бази данни чрез функцията „импорт като zip”.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University