Координати на полетата

Това меню ви позволява да съхранявате информацията в съществуващата база данни. За да запазите информацията в поле, трябва да го насочите към ново полета, където информацията да се появи. Всяко поле също така може да бъде оставено празно, без да се копира информация в него.За всяко съществуващо поле, което не е свързано с ново, информацията ще бъде изгубена.

Може да свързвате само полета от един и същи вид, така че всяко падащо меню ще съдържа различни полета. Също така трябва да сте внимателни и да не свързвате едно старо поле с повече от едно ново поле.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University