Полета

Посредством тази опция може да създавате полетата, които ще бъдат част от базата данни. Всяко поле позволява различен тип информация, с различен интерфейс.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University