Импорт от CSV файл

CSV означава „записи, разделени чрез запетайка”, и е често срещан формат за текстов обмен.

Очакваният файлов формат е обикновен текст, като първият запис представлява списък от имената на полетата. След което следва информацията – по един запис на ред.

Записите трябва да бъдат разграничени посредством нови редове (обикновено като натиснете ENTER във вашия текстов редактор). Табулацията може да бъде зададена като използвате \t, а новите редове – чрез \n.

Пример:

  Име, височина, тегло
  Kai,180cm,80kg
  Kim,170cm,60kg
  Koo,190cm,20kg

Забележка: възможно е не всички видове полета да бъдат поддържани.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University