Изискано е одобрение

Изисква ли се записите да бъдат одобрени от преподавател преди да бъдат достъпни за студентите? Тази опция е полезна при модериране на запис с потенциално обидно или неуместно съдържание.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University