Необходими записи

Броят записи, които участникът е задължен да представи. Докато разглеждат, потребителите ще виждат съобщение, което им припомня, че не са представили необходимия брой записи.

Заданието няма да се счита за завършено, докато потребителят не представи необходимия брой записи.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University