Запази като шаблон

Тази функция публикува текущата бланка като шаблон, който може да бъде видян и използван от всеки посетител на сайта. Той ще се появи в списъка на шаблоните. Ще можете да го премахнете по всяко време.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University