Налични тагове

Таговете са запазени места в шаблоните, които биват замествани от полета или бутони когато записите се редактират или разглеждат.

Полетата имат следния формат: [[именаполетo]]

Бутоните имат следния формат: ##някакъвбутон##

Единствено таговете, намиращи се в списъка „налични тагове”, могат да бъдат използвани за текущия шаблон.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University