Използвай шаблон

Използва шаблон, достъпен за целия сайт.

Също така, ако сте добавили шаблон към библиотеката използвайки „Запази като шаблон” опцията, то тогава може и да го триете.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University