Атачмънти (приложения) към постове

Ако пожелаете, можете да прикрепите ЕДИН файл от Вашия компютър във всеки пост във форумите. Този файл се качва на сървъра и се съхранява заедно с Вашия пост.

Това е полезно когато искате да споделите примерно снимка или Word документ.

Този файл може да бъде всякакъв вид, но е препоръчително в името му да са използвани стандартните 3-буквени интернет наставки като .doc за Word документ, .jpg или .png за снимки и т.н. Това би улеснило другите да свалят и виждат Вашия атачмънт в браузърите си.

Ако редактирате поста и прикрепите нов файл, тогава всеки предишен прикачен файл за този пост ще бъде подменен с новия.

Ако редактирате пост с прикрепен файл и оставите това място празно, оригиналният прикачен файл ще бъде запазен.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University