Максимален размер на прикачен файл

Размерът на прикачените файлове може да се ограничава, като тяхното ограничение се избира от този, който е създал форума.

Понякога е възможно да прикрепите файл по-голям от ограниченото, но той няма да се запази на сървъра и може на екрана да Ви се покаже съобщението error (грешка).

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University