Индивидуалните постове могат да се оценяват като се използва скала базирана на теорията за рационално и социално учене. Теорията може да Ви помогне да видите човешките взаимотношения по нов начин. Тя описва два различни начина, които ние можем да оценим и да научим за нещата, които виждаме и чуваме. Въпреки че всеки един от нас може да използва тези два метода в различни ситуации и по различен начин, ние ще вземем за пример Джим, който е рационален учащ и Мери, която е социален учащ.
  • Джим иска да е колкото се може по-обективен, без да намесва чувства и емоции. Когато участва в дискусия с други хора, които могат да имат различни идеи, той обича да защитава своите собствени идеи, като по пътя на логиката намира недостатъци в теориите на опонентите. Той е много критичен към нови идеи, освен ако не са доказани факти от достоверни източници като учебници, уважавани учители или от собствения му опит. Джим е в голяма степен рационален учащ.
  • Мери е по-деликатна с другите хора. Тя е съпричастна, обича да слуша и да задава въпроси на другите докато не усети, че може да се свърже с тях и “да разбере нещата от тяхна гледна точка”. Тя се учи от опита за споделяне на преживявания довели до някакво познание, което тя открива в други хора. Когато общува с другите, тя избягва конфронтации и често ще се опитва да помогне на другия човек, използвайки логически предположения. Мери е социален учащ.
Забелязахте ли че в тези примери рационалния ученик е мъж, а социалният ученик е жена? Повечето проучвания показват, че в действителността този пример е факт, но въпреки това всеки човек може да бъде както в едната крайност така и в другата. За съвместна и ефективна група от ученици е най-добре ако всички могат да използват и двата начина на учене. В специфична ситуация като онлайн форум един постинг на даден човек може да има всяка една от тези характеристики по отделно или заедно. Някой, който е много социално мислещ може да постне съобщение, което да звучи много рационално и обратното. Целта на оценяване на всеки пост с тази скала е:
a) да Ви помогне да се замислите за тези проблеми когато четете други постове b) да даде обратна информация на всеки автор относно това как изглежда в очите на другите
Резултатите не се използват за оценяване на учениците, те просто помагат да се подобри комуникацията и ученето.
В случай че сте заинтересовани, има няколко статии на автори, които са развили тези идеи:
  • Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., & Tarule, J.M. (1986). Women's ways of knowing: the development of self, voice, and mind. New York, NY: Basic Books.
  • Clinchy, B.M. (1989a). The development of thoughtfulness in college women: Integrating reason and care. American Behavioural Scientist, 32(6), 647-657.
  • Clinchy, B.M. (1989b). On critical thinking & connected knowing. Liberal education, 75(5), 14-19.
  • Clinchy, B.M. (1996). Connected and separate knowing; Toward a marriage of two minds. In N.R. Goldberger, Tarule, J.M., Clinchy, B.M. &
  • Belenky, M.F. (Eds.), Knowledge, Difference, and Power; Essays inspired by “Women’s Ways of Knowing” (pp. 205-247). New York, NY: Basic Books.
  • Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.
  • Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University