Брой RSS нови статии

Тази опция Ви позволява да определите броя статии, включващи се в RSS снабдяването.

Число между 5 и 20 е най-подходящо за повечето форуми. Увеличете го, ако форумът е често използван.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University