Регистриране във форума

Когато някой се регистрира във форума, това означава че ще му се праща копие на имейла от всеки пост в този форум (постовете се пращат около 30 минути след написването им).

Обикновенно хората избират дали да се регистрират в даден форум.

Ако учителят направи задължително регистрирането в даден форум, тогава всички от класа ще получават копия на имейла си, независимо дали желаят или не.

Това е изключително полезно за Форума с новини и форуми в началото на курса (преди всички да разберат, че могат да се регистрират сами и да получават копия не имейла).

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University