Позволяване на коментари по статиите

На учениците може да им бъде позволено да добавят коментари по статиите в речника.

Можете да изберете дали тази опция да е включена или изключена.

Учителите винаги могат да добавят коментари по статиите в речника.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University