Позволяване на дублиращи се статии

Ако включите тази опция, ще позволите няколко статии да имат едно и също име.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University