Съответствие на малките и големи букви

Тази опция определя необходимостта от съответствие между малки и големи букви, когато се осъществява автоматично свързване със статиите.

Например ако е включена тази опция, дума в постинг във форума като “html” НЯМА да води към статия в речника наречена “HTML".

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University