Одобрени по първоначална настройка

Тази опция позволява на учителя да определи какво да се случва с новите статии, добавени от ученици. Те могат да бъдат направени автоматично достъпни за всеки, а в противен случай учителят трябва да одобрява всяка една по отделно.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University