Определяне на дестинацията на качените файлове

Можете да определите къде да качвате статиите:

  • Настоящ речник: Ще прикрепи качените статии към настоящия отворен речник.
  • Нов речник: Ще създаде нов речник с информацията от избрания качен файл и ще вкара новите статии в него.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University