Показване на формата

Тази опция определя начина, по който всяка статия се показва в речника. Първоначалните формати са:

Опростен речник:
Прилича на традиционен речник с отделни статии. Авторите не се показват, а прикрепените файлове се показват като линкове.
Продължаващ:
Показва статиите една след друга, като отделя единствено иконите за редактиране.
Пълен речник с автор:
Формат, показващ подобно на форума данните на автора. Прикрепените файлове се показват като линкове.
Пълен речник без автор:
Подобен формат на показване на форум, който не показва данните на автора. Прикрепените файлове се показват като линкове.
Енциклопедия:
Подобен на “Пълния речник с автор”, но прикрепените картинки се показват.
Често задавани въпроси:
Полезен е при показването на списъци с често задавани въпроси. Той автомачично добавя думите ВЪПРОС и ОТГОВОР в съотвентата дефиниция и понятие.

Moodle Администраторите могат да създават нови формати като следват инструкциите в mod/glossary/formats/README.txt.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University