Определяне на глобален речник

Администраторите могат да определят даден речник да бъде глобален.

Тези речници могат да бъдат част от всеки курс (особено на главната страница).

Разликата между глобален и нормален локален речник е, че входвете могат да се използват за създаване на автоматични линкове към целия сайт (а не само към курса, към който принадлежи рeчникът).

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University